Akira Kurosawa


Rashōmon (Rashōmon)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

I sette samurai (Shichinin no samurai) (Seven samurai)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

Il trono di sangue (Kumonosu-jō) (Throne of Blood)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

La fortezza nascosta (Kakushi toride no san-akunin)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

La sfida del Samurai (Yōjinbō)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

Sanjuro (Sanjūrō)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

Anatomia di un rapimento (Tengoku to jigoku) (High and Low)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

Dodes’Ka-den (Dodes’Ka-den)

in Akira Kurosawa, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

Dersu Uzala – Il piccolo uomo delle grandi pianure (Dersu Uzala)

in Akira Kurosawa, Politica, Lungometraggi

Leggi tutto

Kagemusha – L’ombra del guerriero (Kagemusha)

in Akira Kurosawa, Politica, Lungometraggi

Leggi tutto

Ran (Ran)

in Akira Kurosawa, Politica, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

Un film di Akira Kurosawa “Sogni” (Yume) (Dreams)

in Akira Kurosawa, Politica, Religione, Lungometraggi

Leggi tutto

Rapsodia in agosto (Hachi-gatsu no kyoshikyoku) (Rhapsody in August)

in Akira Kurosawa, Politica, Violenza, Lungometraggi

Leggi tutto

Madadayo – Il compleanno (Madadayo)

in Akira Kurosawa, Politica, Lungometraggi

Leggi tutto